Stykače motorové

Vzduchové stykače jsou určeny pro časté spínání elektrických obvodů, zejména trojfázových asynchronních motorů. Za určitých podmínek jsou schopné spínat i stejnosměrné obvody.
Vakuové stykače jsou určeny výhradně pro použití v obvodech se střídavým proudem a napětím; díky použití vakuových zhášecích komor dosahují vysoké elektrické trvanlivosti a zachovávají si plnou vypínací schopnost i pro napěťovou hladinu 1000 V AC.