Spínání kapacitních zátěží

Volba stykačů pro spínání kapacitních zátěží při 400V a při četnosti spínání do 120 sep/h:

Stykač V85F V105F V140F V170F V205F V250F VH250DO VH440 VD630
[kVAr] 50 60 70 80 100 120 170 220 320

Pro snížení rizika svaření kontaktů při sepnutí je nutno omezit extrémní proudové špičky zařazením tlumivek s minimální indukčností 5µH do každé fáze (např. 5 závitů o průměru 400 mm s průřezem vodiče odpovídajícím jmenovitému proudu). Příznivý vliv na omezení špiček proudu mají i správně volené předřazené pojistky.

Pro kondezátory spínané paralelně k dalším kondenzátorům připojeným již k síti, je nutno použít pro tyto účely speciálně vyráběné stykače řady C…C. Tyto stykače jsou vybaveny odporovými vodiči pro omezení špiček při sepnutí a jejich ovládací kontakty se po sepnutí stykače automaticky vracejí do klidové polohy.

Volba stykačů pro spínání kapacitních zátěží v obvodech pro regulaci jalového výkonu:

Max. výkon kapacitní zátěže v AC-6b [kVAr]:

Typ stykače C12.10C C17.10C C25.11C C32.11C C50.11C C65.11C C80.11C
teplota okolí [°C] <55 <70 <55 <70 <55 <70 <55 <70 <55 <70 <55 <70 <55 <70
pro 220-230 V 7 6,2 8 7 10 10 15 15 25 25 30 25 35 30
pro 380-400 V 10 10 12,5 11 17 17 25 25 40 40 50 45 60 50
pro 500 V 13 13 15 12,5 20 20 30 30 50 50 60 55 70 60