Spínání stejnosměrného proudu

EPM Jmenovité pracovní napětí Ue [Vss] Jmenovitý pracovní proud Ie [A] Elektrická trvanlivost DC-5
typ stykače DC-1 DC-3 DC-5 pro max. 300 sep/hod (mil. sep) pro max. 600 sep/hod (mil. sep)
MC09.10 MC09.01 220 14 4 2 0,06
C9.10 C9.01 C9.00 220 25 12 8 0,1
C23.10 C23.01 C23.00 220 25 12 8 0,2
C25.11 C25.10  220 32 16 12 0,2
C32.11 C32.10  220 32 25 16 0,2
C40.11 C40.10  220 44 25 16 0,2
C65.11 C65.10 220 85 44 32 0,1
C80.11 C80.10  220 85 44 32 0,2
V105F 220 105 63 40 0,3
V170F 220 170 100 63 0,3
V250F 220 250* 125 80 0,3
VH250DO 440 450** 100 80 0,2
VH440 440 450** 120 100 0,2

* platí i pro 500V DC
** platí i pro 600V DC

Informace o použití stykačů ve stejnosměrných obvodech

Použití hlavních pólů pro spínámí ss proudu je charakterizováno normou ČSN EN 60947-4-1 a omezeno pracovním napětím Ue max = 250Vss (nebo více u některých stykačů ve výše uvedené tabulce) a rozdílnými pracovními proudy Ie dle příslušných kategorií použití DC. Pro napětí vyšší než 110V musejí být zapojeny tři póly stykače v sérii; do 110V včetně platí hodnoty v tabulce i pro zapojení pouze dvou pólů v sérii (zapojením všech tří lze dosahnout vyšší elektrické životnosti).

Schéma zapojení hlavního obvodu pro spínání ss proudu

Schéma zapojení hlavního obvod