Ovládání stejnosměrným napětím

U stykačů řady C a V…F, je řešeno ovládání stejnosměrným napětím pomocí cívek s dvojím vinutím – provedení DC D. Vinutí cívek je výrobcem spojeno přes kontakt se zpožděným rozpínáním, viz příslušné schéma. Kontakt je až na vyjímky součástí stykače (integrovaný kontakt). U tohoto zapojení odpadá použití předřadného odporu. (Propojky namontované v dodaném přístroji v žádném případě neodstraňovat!)

Stykače C9.0040, C23.0040 a C9.0022 a C23.0022 jsou dodávány v provedení DC D, ale s jednotkou PK21T. Zapojení ovládacího obvodu zůstává stejné jako pro ostatní typy stykačů řady C s DC D ovládáním.

Ministykače MC a MR

Ovládací napětí AC i DC se přivádí přímo na svorky cívky.

Stykače řady VH a VD

Schéma ovládání stejnosměrným napětím s použitím zapínacího a vypínacího tlačítka a odporu pro starší provedení stykačů a řadu VH a VD:

Stykače řady VD

Předřadný odpor R je vždy součástí dodávky.

Stykače pro spínání pohonů s mikroprocesorovým řízením RVM1 (RVM1S)

Pro stykače C50.11 a C32.11, které se používají pro výtahy, jsou dodávány cívky s označením 48/10 Vss, které mají menší spotřebu než standardní provedení. Zvláštní provedení cívek umožňuje ve spojení s moduly RVM1 15.8 a RVM1S 22.8 použít tyto stykače přímo bez předřadného odporu a pozděrozpínacího kontaktu.

Modul zaručuje spolehlivý přískok stykače při napětí 48 Vss a po časové prodlevě cca 90 ms přivedené nízké napětí 10 Vss už je postačující pro spolehlivé přidržení stykače.