Prodej elektrické energie v lokální distribuční soustavě 1179

Pravidla provozování lokální distribuční soustavy 1179 Elektropřístroj:

identifikace provozovatele: Elektropřístroj s.r.o. se sídlem Mezi Vodami 1955/19, 14300 Praha 4,
společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze; oddíl C, vložka 19821
IČ: 49356313, DIČ: CZ49356313; Telefon: 603500804; mail: epm@epm.cz

na území vymezeném licencí na distribuci elektřiny č. 120202530 provozujeme distribuční soustavu o napěťových hladinách 0,4 kV a 22 kV. Jako provozovatel lokální distribuční soustavy 1179 Elektropřístroj přejímá použitelná ustanovení Pravidel provozování distribučních soustav, stanovených regionálním provozovatelem nadřazené distribuční soustavy, společností PREdistribuce, a. s. Tato pravidla a jejich přílohy jsou dostupné na webu pod níže uvedenými odkazy: