Poskytujeme služby zkušební laboratoře pro podporu vývoje a opakované výroby, především elektrických předmětů; systém kvality je certifikován podle ISO 9001

Činnosti zkušební laboratoře

  • vývojové zkoušky prototypů a výrobků z ověřovacích sérií
  • pravidelné zkoušky během opakované výroby
  • ověření elektrické a mechanické trvanlivosti
  • analýza příčin selhání
  • zajištění výroby vzorků a prototypových sérií

Dielektrické zkoušky

  • měření elektrické pevnosti izolace napětím průmyslového kmitočtu do 7 kV
  • měření impulzního výdržného napětí do 22 kV vlnou 1,2/50 µs

Zkoušky proudem

  • zkoušky odolnosti s krátkodobým výdržným proudem do 3000 A
  • zkoušky oteplení proudem do 3000 A

zkoušky zapínací a vypínací schopnosti, provozní výkonnosti a elektrické trvanlivosti v kategoriích AC i DC; zejména podle norem řady IEC 60947, ale i dalších na hladině napětí / s proudem max.

400 V 1000 A
550 V 320 A
775 V 220 A

zkoušky spolehlivosti spínání při velmi malých proudech a napětích

zkoušky odolnosti svorek elektrických předmětů

zkoušky mechanické trvanlivosti