Havarijní plán a plán předpokládaného rozvoje distribuční soustavy č. 1179

Havarijní plán a plán předpokládaného rozvoje distribuční soustavy č. 1179 jsou k nahlédnutí v sekretariátu společnosti na adrese Elektropřístroj s.r.o., Mezi Vodami 1955, Praha 4 – Modřany.