V43D, V43DO, V43c => V170F

V43D, V43DO, V43c => V170F

Stykač V43D, V43DO, V43c se střídavým ovládáním lze nahradit stykačem V170F. Je nutné upravit výstupní vodiče a montážní otvory.
Níže jsou uvedeny technické parametry nového stykače V170F.

.Je pravděpodobné, že bude nutné upravit přívodní vodiče. Původní stykač měl přívod i výstup zhora, zatím co nový stykač má přívod zhora a výstup zdola.
Rozměry původního stykače V43__: 144 x 160 x 200  ; rozměry V170F: 148 x 179 x 178,5.

Vyhledat náhrady
Impulzní výdržné napětí Uimp [kV] 8
Údaje pro hlavní obvody:
počet hl. kontaktů NO 3
počet hl. kontaktů NC 0
Jmenovité izolační napětí Ui [V] 1000
Jmenovitý tepelný proud [A]  260
Jmenovitý pracovní proud Ie [A] v AC-1 pro 380..400 V 200
Jmenovitý pracovní proud Ie [A] v AC-3 pro 400 V 170
Jmenovitý pracovní proud Ie [A] v AC-4 pro 380..400 V 50
Jmenovitý pracovní proud Ie [A] v DC-1 pro 220 V 170
Jmenovitý pracovní proud Ie [A] v DC-3 pro 220 V 100
Jmenovitý pracovní proud Ie [A] v DC-5 pro 220 V 63
Max. výkon spínaného motoru v AC-3 [kW] pro 220-230 V 55
Max. výkon spínaného motoru v AC-3 [kW] pro 380-400 V 90
Max. výkon spínaného motoru v AC-3 [kW] pro 500 V 90
Max. výkon spínaného motoru v AC-3 [kW] pro 660-690 V  75
Max. výkon spínaného motoru v AC-4 [kW] pro 400 V  22
Max. výkon spínaného motoru v AC-4 [kW] pro 500 V  25
připojitelný vodič Cu [mm2] 35..150
Údaje pro pomocné obvody
počet pomocných. kontaktů NO 2
počet pomocných. kontaktů NC 2
Jmenovité izolační napětí Ui [V] 690
připojitelný vodič tuhý / slaněný  [mm2] 1..2,5 / 0,75..1,5
Ovládání
ovládací napětí [V] AC
ovládací frevkence [Hz]
Záběrový příkon cívky [VA;W] 365
Trvalý příkon cívky [VA;W] 61/14,5
Ostatní údaje přístroje
Rozměry šířka 148
Rozměry výška 179
Rozměry hloubka 178,5
Hmotnost [kg] 3,75