V33D, V33c => V105F

V33D, V33c => V105F

Stykače V33D, nebo V33c, lze nahradit stykačem V105F. Stykač V105F je rozměrově menší.  Níže jsou uvedeny technické parametry nového stykače V105F.

Původní stykač V33D měl svorky hlavních kontaktů pro kabelová oka se šrouby M8. Stykač V105F má svorky vybaveny šrouby M6.
Pro montáž nového stykače je třeba zhotovit nové montážní otvory a upravit délku výstupních vodičů. Staré stykače V33 měly přívod i výstup zhora, zatímco stykač V105F má dnes standardní uspořádání přívod zhora a výstup zdola.

Vyhledat náhrady
Impulzní výdržné napětí Uimp [kV] 8
Údaje pro hlavní obvody:
počet hl. kontaktů NO 3
počet hl. kontaktů NC 0
Jmenovité izolační napětí Ui [V] 1000
Jmenovitý tepelný proud [A]  140
Jmenovitý pracovní proud Ie [A] v AC-1 pro 380..400 V 140
Jmenovitý pracovní proud Ie [A] v AC-3 pro 400 V 105
Jmenovitý pracovní proud Ie [A] v AC-4 pro 380..400 V 38
Jmenovitý pracovní proud Ie [A] v DC-1 pro 220 V 105
Jmenovitý pracovní proud Ie [A] v DC-3 pro 220 V 63
Jmenovitý pracovní proud Ie [A] v DC-5 pro 220 V 40
Max. výkon spínaného motoru v AC-3 [kW] pro 220-230 V 30
Max. výkon spínaného motoru v AC-3 [kW] pro 380-400 V 55
Max. výkon spínaného motoru v AC-3 [kW] pro 500 V 55
Max. výkon spínaného motoru v AC-3 [kW] pro 660-690 V  45
Max. výkon spínaného motoru v AC-4 [kW] pro 400 V  18,5
Max. výkon spínaného motoru v AC-4 [kW] pro 500 V  18,5
připojitelný vodič tuhý / slaněný [mm2] 16..50
Údaje pro pomocné obvody
počet pomocných. kontaktů NO 2
počet pomocných. kontaktů NC 2
Jmenovité izolační napětí Ui [V] 690
připojitelný vodič tuhý / slaněný  [mm2] 1..2,5 / 0,75..1,5
Ovládání
ovládací napětí [V] AC
ovládací frevkence [Hz]
Záběrový příkon cívky [VA;W] 208
Trvalý příkon cívky [VA;W] 37 / 6,9
Ostatní údaje přístroje
Rozměry šířka 108
Rozměry výška 124
Rozměry hloubka 140
Hmotnost [kg] 1,65