C60 ; C63M => C65.11

C60 ; C63M => C65.11

Stykače C60 a C63M se střídavým ovládáním lze nahradit stykačem C65.11. Nejsou třeba žádné úpravy - stykače jsou rozměrově shodné. Stykač C60 neobsahoval žádné pomocné kontakty. Stykač C63M měl zabudovány pomocné kontakty 1 x NO a 1 x NC, stejně jako nový C65.11. Stykače C60 a C63M se stejnosměrnou cívkou je nutné nahradit stykačem C65.10.
Níže jsou uvedeny technické parametry nového stykače C65.11.

Montážní i připojovací rozměry jsou shodné s novým typem C65.11.

Vyhledat náhrady
Impulzní výdržné napětí Uimp [kV]
Údaje pro hlavní obvody:
počet hl. kontaktů NO 3
počet hl. kontaktů NC 0
Jmenovité izolační napětí Ui [V] 1000
Jmenovitý tepelný proud [A]  115
Jmenovitý pracovní proud Ie [A] v AC-1 pro 380..400 V 90
Jmenovitý pracovní proud Ie [A] v AC-3 pro 400 V 65
Jmenovitý pracovní proud Ie [A] v AC-4 pro 380..400 V 18
Jmenovitý pracovní proud Ie [A] v DC-1 pro 220 V 85
Jmenovitý pracovní proud Ie [A] v DC-3 pro 220 V 44
Jmenovitý pracovní proud Ie [A] v DC-5 pro 220 V 32
Max. výkon spínaného motoru v AC-3 [kW] pro 220-230 V 18,5
Max. výkon spínaného motoru v AC-3 [kW] pro 380-400 V 30
Max. výkon spínaného motoru v AC-3 [kW] pro 500 V 37
Max. výkon spínaného motoru v AC-3 [kW] pro 660-690 V  37
Max. výkon spínaného motoru v AC-4 [kW] pro 400 V  9
Max. výkon spínaného motoru v AC-4 [kW] pro 500 V  11
připojitelný vodič tuhý / slaněný [mm2] 2,5..25
Údaje pro pomocné obvody
počet pomocných. kontaktů NO 1
počet pomocných. kontaktů NC 1
Jmenovité izolační napětí Ui [V] 690
připojitelný vodič tuhý / slaněný  [mm2] 1..2,5 / 0,75..1,5
Ovládání
ovládací napětí [V] AC
ovládací frevkence [Hz]
Záběrový příkon cívky [VA;W]
Trvalý příkon cívky [VA;W]
Ostatní údaje přístroje
Rozměry šířka 70
Rozměry výška 107
Rozměry hloubka 116
Hmotnost [kg] 0,98