C44 ; C44M => C50.11

C44 ; C44M => C50.11

Stykače C44 a C44M se střídavým ovládáním lze nahradit stykačem C50.11. Nejsou třeba žádné úpravy - stykače jsou rozměrově shodné. Stykač C44 neobsahoval žádné pomocné kontakty. Stykač C44M měl zabudovány pomocné kontakty 1 x NO a 1 x NC, stejně jako nový C50.11. Stykače C44 a C44M se stejnosměrnou cívkou je nutné nahradit stykačem C50.10.
Níže jsou uvedeny technické parametry nového stykače C50.11.

Montážní i připojovací rozměry C44 i C44M, jsou shodné s novým typem C50.11.

Vyhledat náhrady
Impulzní výdržné napětí Uimp [kV]
Údaje pro hlavní obvody:
počet hl. kontaktů NO 3
počet hl. kontaktů NC 0
Jmenovité izolační napětí Ui [V] 1000
Jmenovitý tepelný proud [A]  115
Jmenovitý pracovní proud Ie [A] v AC-1 pro 380..400 V 75
Jmenovitý pracovní proud Ie [A] v AC-3 pro 400 V 50
Jmenovitý pracovní proud Ie [A] v AC-4 pro 380..400 V 15,2
Jmenovitý pracovní proud Ie [A] v DC-1 pro 220 V 85
Jmenovitý pracovní proud Ie [A] v DC-3 pro 220 V 44
Jmenovitý pracovní proud Ie [A] v DC-5 pro 220 V 32
Max. výkon spínaného motoru v AC-3 [kW] pro 220-230 V 15
Max. výkon spínaného motoru v AC-3 [kW] pro 380-400 V 25
Max. výkon spínaného motoru v AC-3 [kW] pro 500 V 30
Max. výkon spínaného motoru v AC-3 [kW] pro 660-690 V  30
Max. výkon spínaného motoru v AC-4 [kW] pro 400 V  7,5
Max. výkon spínaného motoru v AC-4 [kW] pro 500 V  9
připojitelný vodič tuhý / slaněný [mm2] 2,5..25
Údaje pro pomocné obvody
počet pomocných. kontaktů NO 1
počet pomocných. kontaktů NC 1
Jmenovité izolační napětí Ui [V] 690
připojitelný vodič tuhý / slaněný  [mm2] 1..2,5 / 0,75..1,5
Ovládání
ovládací napětí [V] AC
ovládací frevkence [Hz] 50
Záběrový příkon cívky [VA;W]
Trvalý příkon cívky [VA;W]
Ostatní údaje přístroje
Rozměry šířka 70
Rozměry výška 107
Rozměry hloubka 116
Hmotnost [kg] 0,98