PF 2022

Všem našim partnerům děkujeme za spolupráci v roce 2021 a očekáváme, že v novém roce 2022, po překonání překážek vzniklých v uplynulém roce, budeme opět spolupracovat bez nepříjemných omezení.