PF 2021

Všem našim partnerům děkujeme za spolupráci v roce 2020 a očekáváme, že v novém roce 2021, po překonání překážek vzniklých v uplynulém roce, budeme opět spolupracovat bez nepříjemných omezení.