Zahraniční zastoupení

SK

Slovenská republika

EPM Elektrobečov, s.r.o.

Pod Urpínom 4
974 01 Banská Bystrica

Juraj Valašťan - Vedúci zastúpenia

tel. /fax: +421 484 190 138

mob.: +421 903 573 688

email: valastan@epmeb.sk

Jarmila Moncoľová - Príjem objednávok / expedícia

mob.: +421 903 497 992

e-mail: epmeb@epmeb.sk

UK

Ukrajina

Торговое предс тавительство в Киеве ООО

"Системы дистрибюции и сервиса" 03022
г. Киев, ул. Васильковская 34

Тел./факс: +38(044) 455-72-47, +38(044) 257-33-81

e-mail: sds@sdsua.com

www.sdsua.com

BG

Bulharsko

Electris Ltd.

205 Alexander Stamboliyski Blvd.
1309 Sofia

tel.: +359 2 920 22 85

fax: +359 2 822 36 90

e-mail: sales@electris.biz

www.electris.biz

SI

Sýrie

Samer Ghali

Ibn. Zidon Rd.
Homs-Syria
P.O.BOX: 958

tel.: +963 31 248 07 80

fax: +963 31 222 76 38

e-mail: ghali-sy@scs-net.org

www.ghali-sy.com

Další zastoupení

EG

Egypt

JAR

JAR