close
Produkt:
Jméno:
E-Mail:
Přijmení:
Telefon:
Dotaz:
stykače ss, nebo DC => DC D

stykače ss, nebo DC => DC D

Stykače řady C se stejnosměrným ovládáním dodávané do roku 2005 měly v typovém označení uvedeno ss, později pak DC. Ovládací obvod byl řešen s cívkou s jedním vynutím a po sepnutí stykače byl do obvodu cívky vřazen odpor pro snížení zatížení cívky. Vřazení odporu bylo provedeno zpožděným pomocným kontaktem v nástavbě PK21T.
V současnosti je u stykačů řady C a V…F stejnosměrné ovládání řešeno pomocí cívek s dvojím vinutím – provedení DC D. Vinutí cívek je výrobcem spojeno přes kontakt se zpožděným rozpínáním, viz příslušné schéma. Kontakt je až na vyjímky součástí stykače (integrovaný kontakt). U tohoto zapojení odpadá použití předřadného odporu a až na výjimky i PK21T. (Propojky namontované v dodaném přístroji v žádném případě neodstraňovat!) Stykače C9.0040, C23.0040 a C9.0022 a C23.0022 jsou dodávány v provedení DC D, ale s jednotkou PK21T. Zapojení ovládacího obvodu zůstává stejné jako pro ostatní typy stykačů řady C s DC D ovládáním.

Objednávkové číslo: 111
Výkon: 5,5 kW
Ovládací napětí: DC
Ovládání
ovládací napětí [V] ss - DC - DC D
ovládací frevkence [Hz] DC
Image 1